Come celebrate labour day with your community:

 

 Toronto, Ontario

Edmonton, Alberta

 

Ottawa, Ontario

Niagara Fall, Ontario

 Halifax, Nova Scotia